EVIDENCIA VÝKONOV


Vykony
Novinka v evidencii výkonov a ich kontroly v oblasti ochrany práce umožňuje zadávať výkony priamo online na pracovisku. Umožňuje doplnenie výkonu o popis, odhalené nedostatky, fotografie hodnoteného pracoviska a poskytuje prehľadné tlačové výstupy spolu s preberacím protokolom s podpisom. Evidencia výkonov zabezpečuje rýchly prístup k informáciám, okamžitý prehľad o stave ochrany práce pomocou farebných indikátorov, prehľad o stave služieb prevádzok jednotlivých organizácií a prístup k preberacím protokolom z akéhokoľvek miesta s dostupným internetovým pripojením.

Modul Evidencia výkonov je vytvorený prioritne pre:

  • technikov
  • vedúcich technikov
  • manažérov
  • vedúcich pracovníkov

Cena

  • Licencia
  • na vyžiadanie

  • Predĺženie licencie
  • na vyžiadanie

Ceny sú uvedené bez DPH. Platnosť licencie resp. jej predĺženia je 1 rok.