EVIDENCIA VTZ/PZ


TZ
Modul Evidencia VTZ/PZ prináša zefektívnenie procesu starostlivosti o vyhradené technické zariadenia a požiarne zariadenia v podniku. Tento modul poskytuje prehľad o VTZ/PZ v organizácii, o ich stave a harmonogram ich kontrol. Harmonogram kontrol vygeneruje systém automaticky po zaradení VTZ/PZ do správnej kategórie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. odborne spôsobilou osobou.

Modul Evidencia VTZ/PZ je vytvorený prioritne pre:

  • vykonávateľov odborných revízií
  • majiteľov a správcov zariadení
  • manažérov
  • vedúcich pracovníkov

Cena

  • Licencia
  • na vyžiadanie

  • Predĺženie licencie
  • na vyžiadanie

Ceny sú uvedené bez DPH. Platnosť licencie resp. jej predĺženia je 1 rok.