POSUDZOVANIE RIZÍK


Rizika
V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci je zamestnávateľovi uložená povinnosť uplatňovať všeobecné zásady a princípy prevencie. V zmysle legislatívnych požiadaviek bol vytvorený modul na posudzovanie rizík, ktorý má napomáhať minimalizovať možné poškodenie zdravia zamestnancov alebo životného prostredia zavineného pracovnou činnosťou.

Modul Posudzovanie rizík je vytvorený prioritne pre:

  • technikov
  • manažérov
  • vedúcich pracovníkov

Cena

  • Licencia
  • 65€

  • Predĺženie licencie
  • 35€

Ceny sú uvedené bez DPH. Platnosť licencie resp. jej predĺženia je 1 rok.