PZS

PRACOVNÁ ZDRAVOTNÁ SLUŽBA
PZS
Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľom poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Výkonom zdravotného dohľadu a posúdením zdravotnej spôsobilosti realizáciou lekárskych preventívnych prehliadok zisťuje a hodnotí zdravotné riziká ohrozujúce zdravie zamestnancov pri práci.

Oblasť PZS je rozdelená na sekcie:

Legislatíva

– prináša aktuálne zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, opatrenia a smernice s vyznačenými najnovšími legislatívnymi zmenami. K dispozícii nie je len náhľad legislatívnych predpisov, ale i možnosť ich jednoduchého a rýchleho stiahnutia v pdf formáte.

Dokumentácia

– obsahuje základnú dokumentáciu z oblasti PZS, prevádzkovú a podpornú dokumentáciu, tlačivá a formuláre, ktoré je možné rýchlo a jednoducho prispôsobiť Vašim interným podmienkam.

Školenia

– pre vzdelávanie zamestnancov v oblasti PZS sú vypracované rôzne školenia a získané vedomosti je možné overiť si prostredníctvom testov prislúchajúcich ku každému školeniu.

Oblasť PZS je vytvorená prioritne pre:

 • verejných zdravotníkov
 • lekárov
 • iných zdravotných pracovníkov
 • manažérov
 • vedúcich pracovníkov

Cena

 • Licencia
 • Legislatíva
 • Dokumentácia
 • Školenia
 • 65€

 • Predĺženie licencie
 • Legislatíva
 • Dokumentácia
 • Školenia
 • 35€

Ceny sú uvedené bez DPH. Platnosť licencie resp. jej predĺženia je 1 rok.