OPP

OCHRANA PRED POŽIARMI
OPP
Zamestnávateľ je podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi povinný zabezpečiť ochranu pred požiarmi odborným a kvalifikovaným spôsobom. Využitie aplikácie eboz prináša zefektívnenie práce aj v oblasti OPP.

Oblasť OPP je rozdelená na sekcie:

Legislatíva

– prináša aktuálne zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, opatrenia a smernice s vyznačenými najnovšími legislatívnymi zmenami. K dispozícii nie je len náhľad legislatívnych predpisov, ale i možnosť ich jednoduchého a rýchleho stiahnutia v pdf formáte.

Dokumentácia

– obsahuje základnú dokumentáciu z oblasti OPP, prevádzkovú a podpornú dokumentáciu, tlačivá a formuláre, ktoré je možné rýchlo a jednoducho prispôsobiť Vašim interným podmienkam.

Školenia

– pre vzdelávanie a výkon odbornej prípravy zamestnancov v oblasti OPP sú vypracované rôzne školenia a získané vedomosti je možné overiť si prostredníctvom testov prislúchajúcich ku každému školeniu.

Oblasť OPP je vytvorená prioritne pre:

 • technikov požiarnej ochrany
 • manažérov
 • vedúcich pracovníkov
 • odborných pracovníkov

Cena

 • Licencia
 • Legislatíva
 • Dokumentácia
 • Školenia
 • 95€

 • Predĺženie licencie
 • Legislatíva
 • Dokumentácia
 • Školenia
 • 45€

Ceny sú uvedené bez DPH. Platnosť licencie resp. jej predĺženia je 1 rok.