DISK


Disk
Hlavnou úlohou modulu Disk je práca s dokumentami a uľahčenie prístupu k nim.

Umožňuje ukladať dokumenty do adresárov organizácií resp. ich prevádzok a nastaviť práva na jednotlivé adresáre vzhľadom k ich citlivému obsahu.

Cena

  • Licencia
  • na vyžiadanie

  • Predĺženie licencie
  • na vyžiadanie

Ceny sú uvedené bez DPH. Platnosť licencie resp. jej predĺženia je 1 rok.