CO

CIVILNÁ OCHRANA
CO
Prvoradým cieľom civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a utvárať podmienky pre prežitie pri vzniku mimoriadnych udalostí a aj počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. Napomáha ku tomu oblasť CO v aplikácii eboz.

Oblasť CO je rozdelená na sekcie:

Legislatíva

– prináša aktuálne zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, opatrenia a smernice s vyznačenými najnovšími legislatívnymi zmenami. K dispozícii nie je len náhľad legislatívnych predpisov, ale i možnosť ich jednoduchého a rýchleho stiahnutia v pdf formáte.

Dokumentácia

– obsahuje základnú dokumentáciu z oblasti CO, prevádzkovú a podpornú dokumentáciu, tlačivá a formuláre, ktoré je možné rýchlo a jednoducho prispôsobiť Vašim interným podmienkam.

Školenia

– pre vzdelávanie zamestnancov v oblasti CO sú vypracované rôzne školenia a získané vedomosti je možné overiť si prostredníctvom testov prislúchajúcich ku každému školeniu.

Oblasť CO je vytvorená prioritne pre:

 • odborne spôsobilé osoby v oblasti civilnej ochrany
 • manažérov
 • vedúcich pracovníkov
 • odborných pracovníkov

Cena

 • Licencia
 • Legislatíva
 • Dokumentácia
 • Školenia
 • 65€

 • Predĺženie licencie
 • Legislatíva
 • Dokumentácia
 • Školenia
 • 35€

Ceny sú uvedené bez DPH. Platnosť licencie resp. jej predĺženia je 1 rok.