BOZP

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI
BOZP
BOZP je súbor uplatňovaných opatrení a zásad. Aplikácia eboz uľahčuje a pomáha zamestnávateľovi, vedúcim pracovníkom, manažérom a bezpečnostným technikom pri ich povinnostiach uplatňovať všeobecné zásady prevencie a dodržiavať všeobecné povinnosti pri zaisťovaní BOZP.

Oblasť BOZP je rozdelená na sekcie:

Legislatíva

– prináša aktuálne zákony, vyhlášky, nariadenia vlády, opatrenia a smernice s vyznačenými najnovšími legislatívnymi zmenami. K dispozícii nie je len náhľad legislatívnych predpisov, ale i možnosť ich jednoduchého a rýchleho stiahnutia v pdf formáte.

Dokumentácia

– obsahuje základnú dokumentáciu z oblasti BOZP, prevádzkovú a podpornú dokumentáciu, tlačivá a formuláre, ktoré je možné rýchlo a jednoducho prispôsobiť Vašim interným podmienkam.

Školenia

– pre vzdelávanie zamestnancov v oblasti BOZP sú vypracované rôzne školenia a získané vedomosti je možné overiť si prostredníctvom testov prislúchajúcich ku každému školeniu.

Oblasť BOZP je vytvorená prioritne pre:

 • bezpečnostných technikov
 • manažérov
 • vedúcich pracovníkov
 • odborných pracovníkov

Cena

 • Licencia
 • Legislatíva
 • Dokumentácia
 • Školenia
 • 95€

 • Predĺženie licencie
 • Legislatíva
 • Dokumentácia
 • Školenia
 • 45€

Ceny sú uvedené bez DPH. Platnosť licencie resp. jej predĺženia je 1 rok.